1
ĐĂNG KÝ THAM GIA CHA MẸ HIỀN TÀI K56
Học qua Zoom lúc 19h30 các ngày 7-8-9/04/2023
5 PHÚT THUỘC BÀI 1 NĂM × 1
365.000 
Tạm tính 365.000 
Tổng 365.000 
You Saved 503.000 

Thông tin người đăng ký

Sản phẩm
Giá
1
5 PHÚT THUỘC BÀI 1 NĂM
365.000 
1
Combo 5 PHÚT THUỘC BÀI 5 NĂM
1
2.868.000 
1
Combo 5 PHÚT THUỘC BÀI 12 NĂM
1
4.668.000 

Hình thức thanh toán

  • Thực hiện thanh toán vào ngay tài khoản ngân hàng của chúng tôi. Vui lòng sử dụng Mã đơn hàng của bạn trong phần Nội dung thanh toán. Đơn hàng sẽ đươc giao sau khi tiền đã chuyển.