1
ĐĂNG KÝ THAM GIA CHA MẸ HIỀN TÀI K56
Học qua Zoom lúc 19h30 các ngày 7-8-9/04/2023
HITA FAMILY (Phụ huynh) × 1
3.168.000 
HITA FAMILY (Học sinh) × 1
2.268.000 
Tạm tính 5.436.000 
Tổng 5.436.000 

Thông tin người đăng ký

Sản phẩm
SL
Giá
1
HITA FAMILY (Phụ huynh)
-
+
3.168.000 
1
HITA FAMILY (Học sinh)
-
+
2.268.000 

Hình thức thanh toán

  • Thực hiện thanh toán vào ngay tài khoản ngân hàng của chúng tôi. Vui lòng sử dụng Mã đơn hàng của bạn trong phần Nội dung thanh toán. Đơn hàng sẽ đươc giao sau khi tiền đã chuyển.