Hơn 70 năm - 60 triệu bản - 100 quốc gia

Đây là cuốn sách KINH ĐIỂN về làm giàu được Napoleon Hill đúc kết sau khi phỏng vấn 500 tập đoàn hàng đầu thế giới!

Giá trị là vậy! Nhưng...

Làm sao để đọc hiểu, ghi nhớ và áp dụng cuốn sách này vào cuộc sống mới là điều KHÓ!

Với khoá học online này, 13 nguyên tắc sẽ NẰM GỌN trong đầu chúng ta!

Đây là...

quà tặng đặc biệt

tôi muốn dành tặng đến Quý phụ huynh thay lời tri ân!

NỘI DUNG đào tạo

1
SHIPPING
Where to ship it?
1
13 nguyên tắc NGHĨ GIÀU - LÀM GIÀU
13 nguyên tắc NGHĨ GIÀU - LÀM GIÀU × 1
368.000 
Tạm tính 368.000 
Tổng 368.000 
You Saved 300.000 

Thông tin đăng ký

Quà tặng
Giá
1
13 nguyên tắc NGHĨ GIÀU - LÀM GIÀU
368.000 

  • Thực hiện thanh toán vào ngay tài khoản ngân hàng của chúng tôi. Vui lòng sử dụng Mã đơn hàng của bạn trong phần Nội dung thanh toán. Đơn hàng sẽ đươc giao sau khi tiền đã chuyển.

HITA LEARNING © Copyright 2023. All rights reserved