0

FLASHCARD CỜ 200 QUỐC GIA

FLASHCARD 200 LÁ QUỐC KỲ
Giúp trẻ tìm hiểu về các thông tin tên quốc gia, diện tích đất nước và các nền văn hóa thông qua việc ghi nhớ màu sắc các lá cờ
Tác giả: Thầy NGUYỄN PHÙNG PHONG – Kỷ lục gia Siêu trí nhớ Thế giới – Chủ tịch Tổ chức Trí nhớ Việt Nam

668.000 

0