0

FLASHCARD KỸ THUẬT PHONETICS

Một trong những phương pháp được các nhà Kỷ lục gia siêu trí nhớ và các Siêu trí tuệ Việt Nam sử dụng để luyện tập kĩ năng ghi nhớ chính xác hàng dãy số dài mà không sai sót đó là phương pháp CHỮ CÁI QUY ƯỚC. Phương pháp này được sáng tạo nhờ vào việc quy ước chữ cái dựa trên âm đầu của từ để tạo ra hình ảnh cho những con số. Về mặt khoa học của não bộ, não người có khả năng ghi nhớ hình ảnh tốt hơn và lâu hơn rất nhiều so với nhớ chữ số và thông tin số. Do vậy, nguyên tắc của phương pháp này là bạn phải tạo ra bảng quy ước các chữ số bằng hình ảnh, và từ đó nhớ các số dựa trên các hình ảnh liên quan.

250.000 

0